Wednesday, 1 January 2020


BRITS-ENGELBRECHT


Hierdie  blog het ten doel om inligting, dokumente, fotos en geskiedenis van die families te versamel.
Aan die eenkant begin die versameling by die BRITS-ENGELBERCHT familie en hul nageslag

Aan die ander kant by die Du Preez-Badenhorst en hulle nageslag.
Die volgende Families sal in hierdie blog gedokumenteer word:

 Engelbrecht- Brits
 Putter, Nelson, Mills, Engelbrecht, Bezuidenhout, et al

DuPreez, Badenhorst
Badenhorst, Smit, Baasden, Zietsman

Badenhorst, Van Rooyen, et al

ENGELBRECHT- BRITS ET AL

Cornelis Petrus Engelbrecht was getroud met Johanna Aletta Botha. Hulle het sover vasgestel kan word voor die Boereoorlog drie kinders gehad. Twee dogters en ‘n seun. Die seun het tydens die oorlog in ‘n konsentrasie kamp gesterf (sien aangehegte dokument)

In die konsentrasie kamp te Heildelberg was Johanna Aletta Engelbrecht onder haar man se naam genoteer. Ook die name van haar drie kinders.
 
 
Soos wat Ouma (Maria Elizabeth Brits, nee Engelbrecht) my meegedeel het sterf haar broer in die konsetrasiekamp te Heildelberg TVL. Die kamp dokumente hier onder.
 
 

AFSKRIF VAN MARIA ELIZABETH BRITS (nee ENGELBRECHT) SE DOOPSERTIFIKAAT
 

Na die oorlog is daar nog ander seuns en dogters uit die huwelik van Cornelis en Aletta Engebrecht gebore oa Cornelis “Kerneels”  Johannes “Hansie” en Charles, ouma se broers.


 BRITS

Maria Elizabeth Engelbrecht (My ouma) sou later met Jacobus Johannes Brits (My Oupa) in die huwelik  tree.

 

OUMA OP ‘N LATERE OUDERDOM (Toe reeds ‘n weduwee)

 
 
Edenvale Begrafplaas
 
 
Let op die verskil van geboorte datum op ouma se doopsertifikaat en die op haar grafsteen.
 

Uit hierdie huwelik van Jacobus  Johannes Brits (My Oupa) en Maria Elizabeth Brits (nee Engelbrecht ) is later ‘n aantal kinders gebore.
Johanna Aletta “Ous” Putter (nee Brits) - Gebore 25 Augustus1918

Jacobus Brits – Wat jonk gesterf nadat ‘n os hom by die kraal met die horing noodlottig beseer het.
Cornelius Hendrik Petrus “Neels” Brits  - Gebore 23 Oktober 1926

Gertruida Nelson (nee Brits) - Gebore 4 Mei 1924
Mara Mills (nee Brits)

Jacobus  “Kosie” Brits
Johanna Wilhelmina Christina “Chrissie” Badenhorst (nee Brits) Tans (Februarie 2017) nog die engiste oorlewende van die gesin.  Gebore - 9 November 1934

 
 

“Ous”Putter,  Kosie Brits en Rina Brits sy vrou, Mara Mills, Trui Nelson, Chrissie Badenhorst

 

Thursday, 14 June 2018

HANS RINA BAASDEN

HANS RINA (Nee BADENHORST) BAASDEN

Rina Baasden (nee Badenhorst) was getroud met Hans Baasden.

 
Hans en Rina Baasden (Middel en agter) saam met Henderik Badenhorst (Middel voor) en Ada (Regs) saam met Izak en Kleintjie Badenhorst, Ma (Ouma) Badenhorst,  asook Chrissie Badenhorst (My ma)

Verdere inligting sal later bygevoeg word

GERRIT MARIA ZIETSMAN

GERRIT, MARIA (Nee BADENHORST)  ZIETSMAN

Maria Badenhorst (dogter van LPF Badenhorst en CM Badenhorst) was getroud met "Gerrit" Zietsman.
 
 
 
Verdere inligting sal later bygevoeg word
 
 

 

HENDERIK BADENHORST

HENDERIK BADENHORST

Henderik Badenhorst was getroud met Ada Small Badenhorst
 
 
Henderik Badenhorst (Middel voor) en Ada (Regs) saam met Izak en Kleintjie Badenhorst, Ma (Ouma) Badenhorst, en Hans en Rina Baasden (Middel en agter) asook Chrissie Badenhorst (My ma)
 
 
 Verdere inligting sal bygevoeg word.

BADENHORST LOURENS PETRUS II

 BADENHORST LOURENS PETRUS II
Seun van Lourens Petrus Frederik Badenhorst en Catharina Maria du Preez

GEBORE OP 03 AUGUTUS 1930 EN OORLEDE OP 25 MAART 1988
 
AS JONGSEUN 
 
IN DIE HUWELIK BEVESTIG MET JOHANNA WILHELMINA BRITS OP 8 NOVEMBER 1952
 
 
 
UIT DIE HUWELIK IS GEBORE:
  • Maria Elizabeth du Plessis (Nee Badenhorst)
  • Lourens Petrus Badenhorst
  • Carthrina Maria Swart (nee Badenhorst)
  • Jakobus Johannes Badenhorst (Oorlede)
  • Johanna Wilhelmina Christina Mostert/Botes (nee Badenhorst) (Oorlede)
  • Cornelius Henderik Petrus Badenhorst
 
PA EN MA SAAM MET HUL KINDERS
 
LESLIE VALLE -  Pa, Ma, Tannie Truia en oom Neville Nelson,
 Oom Neels Brits, sy een seun en sussie Elize
 
 
 
 
OORLEDE OP 25 MAART 1988


 
 
 
FOTOS VAN MA (JOHANNA WILHELMINA CHRISTINA)
 
 


 

 
 
 

 


 

 
 

Friday, 26 May 2017

SMIT WILLEM EN SARIE (Nee BADENHORST)

SMIT WILLEM EN SARIE (nee BADENHORST)

Sarie Badenhorst (Oudste dogter van LPF en Catharina Badenhorst) het met Willem Smit getrou en uit die huwelik is drie seuns gebore:
    
Mike Smit, Lourens (LPF) Smit, Willem Smit.

Van die bogenoemde familie is almal reeds oorlede behalwe Mike en Willem Smit.

Sarie Smit (nee Badenhorst) as jong dogterVerdere detail sal later bygevoeg word.

Wednesday, 10 May 2017

DUPREEZ – BADENHORST ET AL


DUPREEZ – BADENHORST ET AL

Hier volg die geslagte aan my pa Lourens Petrus Badenhorst se kant.

DUPREEZ
 
My groot oupa HJ duPreez  was op 29 Oktober 1884 gebore en sterf op 20 Desember 1974.
 
Detail rakende sy vrou en ander sal verkry en later bygevoeg word.


Bestuurslisensie van HJ du Preez, die 10de lisensie wat deur die gesondheids komitee, van  die dorp Trichardt, in vandag se Mpumalanga uitgereik was.

Sy dogter Maria Catharina Badenhorst (nee du Preez) trou met Lourens Petrus Frederick  Badenhorst (my oupa) , seun van Lourens Petrus Badenhorst (my groot oupa). Uit die huwelik is my pa gebore.

 

BADENHORST LOURENS PETRUS
MY GROOT OUPA LOURENS PETRUS BADENHORST EN SY VROU
Hulle was die ouers van my oupa (Lourens Petrus Frederick Badenhorst) wat met Maria Catharina Badenhorst (nee du Preez) my oume getrou het
 
BADENHORST LOURENS PETRUS FREDERICK BADENHORST 
 
L PF Badenhorst (my oupa) en C M Badenhorst (my ouma)
Lourens Petrus Frederick Badenhorst  tree in die huwelik met die dogter van HJ du Preez  (Maria Catharina) en uit die huwelik word ‘n aantal kinders gebore.
Sarie Smit (nee Badenhorst)
Lourens Petrus Badenhort (my pa)
Henderik Badenhorst
Maria Zietsman (nee Badenhorst)
Rina Baasden (nee Badenhorst)
Izak Badenhorst

Die jong Badenhorst kinders
 

Die jong Badenhorst kinders
 
Izak & “Kleintjie” Badenhorst, Rina&Hans Baasden, Catharina (ouma), Hendrik en Aida Badenhorst, (Sommige van my ooms en tannies) Chrissie Badenhorst (my ma)
Rina, Izak en my ma (Chrissie) is tans (Februarie 2017) die enigste oorlewendes vanuit die Badenhorst gesin.