Wednesday, 1 January 2020


BRITS-ENGELBRECHT


Hierdie  blog het ten doel om inligting, dokumente, fotos en geskiedenis van die families te versamel.
Aan die eenkant begin die versameling by die BRITS-ENGELBERCHT familie en hul nageslag

Aan die ander kant by die Du Preez-Badenhorst en hulle nageslag.
Die volgende Families sal in hierdie blog gedokumenteer word:

 Engelbrecht- Brits
 Putter, Nelson, Mills, Engelbrecht, Bezuidenhout, et al

DuPreez, Badenhorst
Badenhorst, Smit, Baasden, Zietsman

Badenhorst, Van Rooyen, et al

ENGELBRECHT- BRITS ET AL

Cornelis Petrus Engelbrecht was getroud met Johanna Aletta Botha. Hulle het sover vasgestel kan word voor die Boereoorlog drie kinders gehad. Twee dogters en ‘n seun. Die seun het tydens die oorlog in ‘n konsentrasie kamp gesterf (sien aangehegte dokument)

In die konsentrasie kamp te Heildelberg was Johanna Aletta Engelbrecht onder haar man se naam genoteer. Ook die name van haar drie kinders.
 
 
Soos wat Ouma (Maria Elizabeth Brits, nee Engelbrecht) my meegedeel het sterf haar broer in die konsetrasiekamp te Heildelberg TVL. Die kamp dokumente hier onder.
 
 

AFSKRIF VAN MARIA ELIZABETH BRITS (nee ENGELBRECHT) SE DOOPSERTIFIKAAT
 

Na die oorlog is daar nog ander seuns en dogters uit die huwelik van Cornelis en Aletta Engebrecht gebore oa Cornelis “Kerneels”  Johannes “Hansie” en Charles, ouma se broers.


 BRITS

Maria Elizabeth Engelbrecht (My ouma) sou later met Jacobus Johannes Brits (My Oupa) in die huwelik  tree.

 

OUMA OP ‘N LATERE OUDERDOM (Toe reeds ‘n weduwee)

 
 
Edenvale Begrafplaas
 
 
Let op die verskil van geboorte datum op ouma se doopsertifikaat en die op haar grafsteen.
 

Uit hierdie huwelik van Jacobus  Johannes Brits (My Oupa) en Maria Elizabeth Brits (nee Engelbrecht ) is later ‘n aantal kinders gebore.
Johanna Aletta “Ous” Putter (nee Brits) - Gebore 25 Augustus1918

Jacobus Brits – Wat jonk gesterf nadat ‘n os hom by die kraal met die horing noodlottig beseer het.
Cornelius Hendrik Petrus “Neels” Brits  - Gebore 23 Oktober 1926

Gertruida Nelson (nee Brits) - Gebore 4 Mei 1924
Mara Mills (nee Brits)

Jacobus  “Kosie” Brits
Johanna Wilhelmina Christina “Chrissie” Badenhorst (nee Brits) Tans (Februarie 2017) nog die engiste oorlewende van die gesin.  Gebore - 9 November 1934

 
 

“Ous”Putter,  Kosie Brits en Rina Brits sy vrou, Mara Mills, Trui Nelson, Chrissie Badenhorst

 

Friday, 26 May 2017

SMIT WILLEM EN SARIE (Nee BADENHORST)

SMIT WILLEM EN SARIE (nee BADENHORST)

Sarie Badenhorst (Oudste dogter van LPF en Catharina Badenhorst) het met Willem Smit getrou en uit die huwelik is drie seuns gebore:
    
Mike Smit, Lourens (LPF) Smit, Willem Smit.

Van die bogenoemde familie is almal reeds oorlede behalwe Mike en Willem Smit.

Sarie Smit (nee Badenhorst) as jong dogterVerdere detail sal later bygevoeg word.

Wednesday, 10 May 2017

DUPREEZ – BADENHORST ET AL


DUPREEZ – BADENHORST ET AL

Hier volg die geslagte aan my pa Lourens Petrus Badenhorst se kant.

DUPREEZ
 
My groot oupa HJ duPreez  was op 29 Oktober 1884 gebore en sterf op 20 Desember 1974.
 
Detail rakende sy vrou en ander sal verkry en later bygevoeg word.
 

Bestuurslisensie van HJ du Preez, die 10de lisensie wat deur die gesondheids komitee, van  die dorp Trichardt, in vandag se Mpumalanga uitgereik was.
Sy dogter Maria Catharina Badenhorst (nee du Preez) trou met Lourens Petrus Frederick  Badenhorst (my oupa) , seun van Lourens Petrus Badenhorst (my groot oupa). Uit die huwelik is my pa gebore.
 
BADENHORST LOURENS PETRUS
MY GROOT OUPA LOURENS PETRUS BADENHORST EN SY VROU
Hulle was die ouers van my oupa (Lourens Petrus Frederick Badenhorst) wat met Maria Catharina Badenhorst (nee du Preez) my oume getrou het
 
BADENHORST LOURENS PETRUS FREDERICK BADENHORST 
 
L PF Badenhorst (my oupa) en C M Badenhorst (my ouma)
Lourens Petrus Frederick Badenhorst  tree in die huwelik met die dogter van HJ du Preez  (Maria Catharina) en uit die huwelik word ‘n aantal kinders gebore.
Sarie Smit (nee Badenhorst)
Lourens Petrus Badenhort (my pa)
Henderik Badenhorst
Maria Zietsman (nee Badenhorst)
Rina Baasden (nee Badenhorst)
Izak Badenhorst

Die jong Badenhorst kinders
 

Die jong Badenhorst kinders
 
Izak & “Kleintjie” Badenhorst, Rina&Hans Baasden, Catharina (ouma), Hendrik en Aida Badenhorst, (Sommige van my ooms en tannies) Chrissie Badenhorst (my ma)
Rina, Izak en my ma (Chrissie) is tans (Februarie 2017) die enigste oorlewendes vanuit die Badenhorst gesin.
 

 

BRITS JACOBUS (KOSIE) RINA

BRITS JACOBUS (KOSIE) EN RINA

Kosie Brits (my oom) was die seun van van J J Brits (My Oupa) en Maria Elizabeth Brits (nee Engelbrecht )

Kosie is later met Rina getroud en uit die huwelik is twee seuns gebore.  Kobus Brits en Corne Brits
Verdere detail sal verkry en bygevoeg word.


 
 
Kosie en Rina saam met vier van sy susters. Rina tweede van links.

MILLS MARA (BRITS)

MILLS MARA (BRITS)

 
Mara is die dogter van J J Brits (My Oupa) en Maria Elizabeth Brits (nee Engelbrecht )
 
 
Mara was getroud met Charles Mills.  Verdere detail sal verkry en bygevoeg word.
 
 
 
Mara saam met haar suster op haar 80 ste verjaardag.
 
 
Mara saam met haar susters, skoonsuster en broer
 
 


Tuesday, 21 March 2017

CORNELIUS HENDRIK PETRUS “NEELS” BRITS RINA PETRO


CORNELIUS HENDRIK PETRUS “NEELS” BRITS


Cornelius Hendrik Petrus Brits (23 Oktober 19260 trou met Rina en uit die huwelik word twee seuns en twee dogters gebore.   Johan, “Pikkie” Maralize en Annemarie.

Hulle gaan egter deur ‘n egskeiding en later trou hy weer. Sy tweede vrou Petro het later  ook afgesterwe. Hy sterf ook op 5 November 2007. Beide sy seuns sterf in ongelukke.

 
Begrafnisbrief van "Neels" Brits
 
 

Verdere detail al op ‘n latere geleenheid bygevoeg word

 

Saturday, 18 March 2017


JOHANNA WILHELMINA CHRISTINA "CHRISSIE” BADENHORST (NEE BRITS) 
Uit Haar huwelik met Lourens Petrus Badenhorst is  ses kinders gebore, een het jonk gesterf.

 
 
Kerklike Huweliksregister
 
Badenhorst Kinders
 
 
Elize Du Plessis (nee Badenhorst)    Lourens Badenhorst    Ina Swart (nee Badenhorst)  “Kosie” Badenhorst (sterf as baba)   Johanna “Tinkie” (nee Badenhorst)   Corrie Badenhorst

Verdere detail sal onder  DuPreez-Badenhorst bepreek word